uzvipos.com YAZILIMIN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TANIMLAR
İş bu sözleşme ("Sözleşme") ...../...../..... (“Yürürlük Tarihi”) tarihi itibari ile
UZVİ KİRALADIĞI YAZILIMIN Bilgisayar İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.(“uzvipos.com”)
Kemeraltı Mah. Org. Mustafa Muğlalı Cad. Boyacı İşhanı No:20/3 Marmaris / Muğla / TÜRKİYE
İle
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................                               
(“MÜŞTERİ”)
Sözleşmeye konu olan uzvipos.com …………………. bundan sonra  KİRALADIĞI YAZILIMIN olarak anılacaktır.

MADDE 2.  SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI
Sözleşmenin konusu uzvipos.com ile  MÜŞTERİ arasındaki  KİRALADIĞI YAZILIMIN kiralama hizmetinde tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.
Bu sözleşme KİRALADIĞI YAZILIMIN için barındırma, kullanma ve satış sonrası verilen hizmetleri içerir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte TARAFLAR yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul ve beyan eder. uzvipos.com bu SÖZLEŞMEDE bahsi geçen şartlar altında YAZILIMIN MÜŞTERİ’ ye kiraya vermeyi kabul eder.
uzvipos.com kira süresinden bağımsız YAZILIMIN tek sahibidir.
MADDE 3. HİZMET TANIMI
Hizmetin Verileceği Alan Adı:………………………….
Paketin Adı:……………………………….

MADDE 4. YAZILIMIN TANIMI
YAZILIMIN servis olarak (software as service) şeklinde tanımlanır. Sözleşmede belirtilen işlevleri ile beraber bu sözleşmede geçen başlama tarihinden itibaren Barındırma Süresi kadar YAZILIM kiralanır. MÜŞTERİ bu süre içerisinde KİRALADIĞI YAZILIMIN üzerinden web sitesini ve aldığı hizmet içeriğine göre diğer modülleri yönetir ve internet üzerinden satış yapabilecek duruma gelir.

İş bu SÖZLEŞME ondört (14) ana maddeden, beş (5) sayfadan ibarettir. İmza / Kaşe


MADDE 5. MOBİL UYGULAMA HİZMETİ ALINMASI DURUMUNDA
Bu madde mobil uygulama hizmetinin opsiyonel olarak alınması durumunda geçerlidir.
5.1. Opsiyonel olarak sunulan mobil istemci uygulaması Android ve IOS platformlarını destekler.
5.2. Mobil istemci uygulamalarının piyasada bulunan veya çıkacak bütün cihazlarla uyumlu olduğu garanti edilmez.
5.3. Mobil istemci uygulamaları, uygulama mağazalarında uzvipos.com’un geliştirici hesapları altında yayınlanır.
5.4. Mobil istemci uygulamaların yayına veriliş süresi uygulama mağazasının kuralları çerçevesinde değişiklik gösterebilir.
5.5. Gerekli durumlarda uygulama mağazaları tarafından ayrı bir geliştirici hesabı oluşturmanız istenebilir. Bu durumda geliştirici hesaplarının açılması, yönetilmesi MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilir ve doğabilecek ek maliyetler MÜŞTERİ tarafından karşılanır.
5.6. Mobil istemci uygulamalarının yayında kalma süresi bu sözleşmenin bitişi ile belirlenir.
5.7. Sürüm değişimi haricinde isteğe bağlı olarak uygulama mağazasına uygulama yükleme işlemi için ücret talep hakkını uzvipos.com saklı tutar.
5.8. Mobil uygulamaların sadece açılış ekranı ve uygulama ismi MÜŞTERİ için özelleştirilebilir. Açılış ekranı sunulan şablonlar arasından seçilebilir. Şablonlarda MÜŞTERİ’nin logosu temel olarak alınır. Bunun dışındaki talepler için ücret talep hakkını uzvipos.com saklı tutar.

MADDE 6. KURULUM VE YILLIK ÜCRETLENDİRME
Ücretin ödenmesi ile beraber KİRALADIĞI YAZILIMIN kullanılmaya başlanır. Barındırma Süresi sonunda MÜŞTERİ kullanıma devam etmek istiyorsa, KİRALADIĞI YAZILIMIN için www.uzvipos.com barındırma ve yıllık kiralama ücretini ödeyerek kullanıma devam edebilir. Sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde barındırma bedeli uzvipos.com’ a ödenmediği taktirde ;MÜŞTERİ’ nin verileri sözleşme bitiş tarihinden itibaren bir (1) ay sonunda veri güvenliği amacı ile uzvipos.com sisteminden silinir.
MÜŞTERİ KİRALADIĞI YAZILIMIN yönetim panelinden, verilerini bilgisayarına indirip saklayabilir. MÜŞTERİ süresi dolmuş KİRALADIĞI YAZILIMIN’ ı 1. aydan sonra yeniden uzatmak isterse kendi bilgisayarına almış olduğu yedeklerden,geri yükleme yapılabilir.

MADDE 7. GİZLİLİK İLKESİ
uzvipos.com MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. KİRALADIĞI YAZILIMIN kiralama hizmeti uzvipos.com’un sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde uzvipos.com dışında hiç kimse, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. KİRALADIĞI YAZILIMIN kaynak kodları ve veritabanı uzvipos.com kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. Müşterinin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini uzvipos.com kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarından ve hatalarından bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk MÜŞTERİ’ ye aittir. MÜŞTERİ ve uzvipos.com kendi aralarında yazılı,sözlü,manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir,bilgi,içerik, ticari işlemler, ticari ilişkileri ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş bilgiler,

İş bu SÖZLEŞME ondört (14) ana maddeden, beş (5) sayfadan ibarettir. İmza / Kaşe
gizli bilgi kapsamında olup bu maddeye istisna teşkil eder.
Ancak uzvipos.com yasal olarak bunu yapması gerektiğinde, bir soruşturma yürüten resmi makamların talebi üzerine kullanıcı bilgilerini ifşa etme hakkına sahip olacaktır.
Bu sözleşme ile beraber uzvipos.com internet sitesinde yayınlanan Gizlilik Politikası esasları da geçerlidir. MÜŞTERİ bunları da kabul etmiş sayılır.

MADDE 8. SÖZLEŞMENİN FESHİ
Sözleşmede belirtilen Barındırma Süresi’nin bitiminde taraflardan herhangi birinin itirazı olmadığı müddetçe sözleşme otomatik olarak 1 (bir)yıl uzatılır. Süre uzatılması ile beraber talep edilecek ücretin tahsilatı için 7 iş günü süre verilir. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı taktirde uzvipos.com herhangi bir ihbarda bulunmadan sözleşmeyi feshetme ve KİRALADIĞI YAZILIMIN durdurma hakkına sahiptir.
Tarafların, sözleşme maddelerine aykırılıktan kaynaklanan nedenlerle sözleşmeyi fesih etme hakları vardır. Fesih’in iade talebi olarak değerlendirilebilmesi için, talebin uzvipos.com hukuk@uzvipos.com e-mail adresine yazılı ulaştırılması gerekmektedir. İade talebinde, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu çerçevesinde değerlendirme ve inceleme yapılmaktadır.

MADDE 9.DEVİR
Alan adı MÜŞTERİ’nin KİRALADIĞI YAZILIMINI çalıştırmak için kullandığı internet adresidir ve bu sözleşmede belirtilmiştir. KİRALADIĞI YAZILIMIN kurulu olduğu alan adını başka bir firmaya devredemez. MÜŞTERİ, KİRALADIĞI YAZILIMIN üçüncü kişiye kiraya verme ya da satış yapma hakkına sahip olmadığı gibi, KİRALADIĞI YAZILIMIN barındırılan hizmet olarakda teklif edemez, satış yapamaz.

MADDE 10. KİRALADIĞI YAZILIMIN KİRALAMA BEDELİ
KİRALADIĞI YAZILIMIN kiralama bedeli Barındırma Süresi için ……………(TL+KDV)/(USD)dir. Barındırma Süresi sonunda, bu sözleşmede ismi geçen KİRALADIĞI YAZILIMIN barındırma ücretini ödeyerek kullanıma devam edebilir.  uzvipos.com paket içeriklerini, gerekli gördüğü hallerde değiştirme hakkına sahiptir. KİRALADIĞI YAZILIMIN barındırma bedeline; paket içeriğinde olmayan her türlü tasarım, KİRALADIĞI YAZILIMIN, entegrasyon, ek ürün, hizmetler vb. dahil değildir. Talep edilmesi durumunda bu sözleşmeden ayrı olarak ele alınıp tekliflendirilecektir. Ancak müşterinin opsiyonel olarak satın aldığı modüller dahildir.

MADDE 11. MÜCBİR SEBEP
Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.
uzvipos.com donanım veya işletim sistemi arızalarından, bilgisayar ağı kurulum ve bağlantı hatalarından, elektrik kesilmesi ve voltaj dalgalanmalarından, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel nedenlerden ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve KİRALADIĞI YAZILIMIN kayıplarından da sorumlu değildir. KİRALADIĞI YAZILIMIN kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeklenmesi MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

İş bu SÖZLEŞME ondört (14) ana maddeden, beş (5) sayfadan ibarettir. İmza / Kaşe

MADDE 12. DİĞER HÜKÜMLER
12.1.KİRALADIĞI YAZILIMIN, uzvipos.com’un belirlediği sunucularda barındırılır ve uzvipos.com dışında FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişime ve müdahaleye açık değildir. KİRALADIĞI YAZILIMIN kaynak kodları ve veritabanı uzvipos.com kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır.
12.2.KİRALADIĞI YAZILIMIN kiralama hizmeti alındıktan sonra KİRALADIĞI YAZILIMIN alt kirası veya kullanım bedelinin devri söz konusu değildir.
12.3.MÜŞTERİ KİRALADIĞI YAZILIMIN sınırlı aylık trafik bazında satın almış ise, sınır aşılması durumunda o gün için geçerli olan GB (GigaByte) başına ek ücretler MÜŞTERİ ye fatura edilecektir.
12.4.uzvipos.com, KİRALADIĞI YAZILIMIN ziyaretçilerinin ödeme yapma şekline ilişkin hiç bir veriyi, bilgiyi veya çerezi sistemde barındırmaz.
12.5.MÜŞTERİ ziyaretçilerinin, üyelerinin kişisel verilerini saklamakla ve korumakla yükümlüdür. uzvipos.com 3. şahısların kişisel verilerinden yükümlü değildir.
12.6.KİRALADIĞI YAZILIMIN yasal olarak bulundurulması gereken içeriklerin doldurulmasından ve düzeltilmesinden MÜŞTERİ sorumludur. KİRALADIĞI YAZILIMIN içerisinde kanunlara aykırı içerik, resim veya ürün yayınlanması, banka ve MÜŞTERİ arasında oluşacak ihtilaflarda MÜŞTERİ sorumludur.
Kanuna aykırı içerik barındırma, satılması yasak olan şeylerin satımı gibi ahlak ve iyiniyete aykırı olarak gerçekleştirilen kullanım durumunda uzvipos.com, KİRALADIĞI YAZILIMIN hizmetini durdurma hakkına sahiptir.
12.7.MÜŞTERİ kendine açılan e-mail hesapları üzerinden SPAM gönderimi ve TOPLU MAİL yapamaz. Yapması durumunda uzvipos.com ihtarda bulunmaksızın söz konusu kiralama hizmetini durdurabilir.
12.8.MÜŞTERİ ve uzvipos.com aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü  kişilere aktarmayacak, henüz  kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır.
12.9.Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında  olup bu maddeye istisna teşkil ederler.
12.10.uzvipos.com, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin uzvipos.com kullanıcısı ve müşterisi olduğunu açıklamaya yetkili olacaktır. MÜŞTERİ, firma ismini logosunun tanıtım ve reklam çalışmalarında kullanılabileceğini kabul eder.
12.11. uzvipos.com hizmet verilecek alan adına ait web sitesinde, MÜŞTERİ’nin site içerisindeki hareketlerini, kullanım istatistiklerini ve kullanım alışkanlıklarını kişisel veriler kullanmadan sadece geliştirme amacı ile; üçüncü kişiler ve kurumlar ile paylaşmaksızın inceleyip takip edebilecektir.
12.12.Sunucularda uzvipos.com tarafından kontrol edilemeyen bir durum nedeniyle oluşacak durumlarda uzvipos.com sorumlu tutulamaz. (İnternet altyapısındaki durmalar, bölgesel uzun süreli elektrik kesintileri vs.)
12.13. uzvipos.com destek personeli,yetkileri dahilinde müşteri verisine tam erişim hakkına sahiptir.


İş bu SÖZLEŞME ondört (14) ana maddeden, beş (5) sayfadan ibarettir. İmza / Kaşe

12.14.uzvipos.com, serverların güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir. MÜŞTERİ’ de, uzvipos.com tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. uzvipos.com'un aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen MÜŞTERİ gereken dikkat ve özeni göstermez ve sitesinin, bilgilerinin, maillerinin, belgelerinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ' nin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile beraber uzvipos.com ve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar.2.15.Serverlarda haftada bir defa yedek alınmakta ve yedekler bir ay boyunca muhafaza edilmektedir. uzvipos.com bu yedeklerin güncelliğini garanti etmemektedir. MÜŞTERİ kullandığı KİRALADIĞI YAZILIMIN, istediği periyotta yedek alabilir.
12.16. uzvipos.com’ DAN KİRALADIĞI YAZILIMIN ürününün işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için gereken azami özeni göstermektedir. uzvipos.com bu KİRAYA VERDİĞİ YAZILIMIN ürününün kusursuz ve hatasız olduğu ayrıca, MÜŞTERİ’nin özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. MÜŞTERİ, kullanım lisansını satın aldığı KİRALADIĞI YAZILIMIN ürününü, kurulumda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, uzvipos.com’un KİRALADIĞI YAZILIMIN-donanım uyuşmazlığı ile ilgili olarak hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.
uzvipos.com’DAN KİRALADIĞI YAZILIMIN ürününün doğru veya yanlış kullanımından veya hukuka ve kanunlara aykırı işlerde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MADDE 13. TEBLİGATA ESAS POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:
TARAFLAR, sözleşmede yazılı adreslerini yasal tebligat adresi olarak kabul ederler. TARAFLAR, adres değişikliklerini üç (3) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Aksi halde sözleşmede yazılı adreslere, tebligat kanunun 35. maddesine göre yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ederler.
Sözleşme süresi içinde MÜŞTERİ’nin elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap ekstresi gönderilebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten itibaren üç (3) gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
MADDE 14. SON HÜKÜMLER
İş bu SÖZLEŞME, ondört(14) ana maddeden, beş(5) sayfadan ibaret olup TARAFLAR huzurunda .... / ..... / ...... tarihinde imzalanmıştır. İhtilaf halinde MUĞLA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

uzvipos.com MÜŞTERİ

 

All Rights Reserved. © 2020